22:04

1403/03/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: چله زمستان
به گزارش رانکوه نیوز، یک درخت گلابی در روستای آزاربن بخش رانکوه شهرستان املش امسال برای دومین بار میوه داد. از این درخت گلابی حدود یک کیلو گرم گلابی برداشت شد. درخت گلابی در تابستان میوه می دهد.

اخبار مهم