18:26

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: چرا رودبنه تنهاست
در شرایطی که شهر ششصد و چهل هزار نفری رشت در سال 1387 و به موجب اصلاحیه تعریف کلانشهرها در شورای عالی شهرسازی و معماری، در زمره کلانشهرهای غیررسمی ایران قرار گرفته و همزمان در شهرستان‌های مختلف استان گيلان شاهد ترکیب جمعیت ساکن روستاها و تبدیل دهستان‌ها به شهرهای

اخبار مهم