03:56

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: پیک پنجم
دکتر علوی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با بیان اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی در اوایل انتشار ویروس ۸۰درصد بود که اکنون متاسفانه به ۵۹درصد رسیده است وی افزود: امروز عادی انگاری و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی برخی افراد باعث انتشار موج جدید کرونا شده است ومتاسفانه

اخبار مهم