08:49

1403/03/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: پیله کرم ابریشم
محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: نوغانداری همواره نقش پر رنگی در اقتصاد خانوار های روستایی شهرستان داشته و حرفه ای بسیار مهم برای ایجاد اشتغال و یکی از مناسب ترین فعالیت های خانگی است و میتواند نقش مهمی در استفاده از منابع روستایی

اخبار مهم