23:14

1403/01/25

آرشیو
اخبار دسته بندی: پیشینه تاریخی
شهر رحیم آباد در پای کوه برزگ سماموس ( خدای آشامیدنی ها) و نزدیک به رودخانه پلورود، از دیر باز زمستانگاه خوانین اشکور بوده و در حال حاضر جمعيتي بیش از ده هزار نفر دارد.   به گزارش خبرنگار صبح رانکوه؛ رحیم آباد در گذشته های نه چندان دور،

اخبار مهم