03:41

1401/11/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: پیشگیری از جرم
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ فردین امیری در خطبه های پیش از نماز عبادی-سیاسی جمعه املش با گرامیداشت ۷تیر و یادوخاطره شهید بهشتی و ۷۲تن از یارانش و تبریک هفته قوه قضاییه افزود:قضا و قضاوت از دیدگاه و درنظر نظام مقدس جمهوری اسلامی ومنظر اسلام مقام وموقعیت بالایی دارد.وی

اخبار مهم