04:11

1401/11/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: پیرهرات
صبح امروز جسد یک فرد در استخر روستای پیرهرات بخش اسالم شهرستان تالش پیدا شد..     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه، صبح امروز جسد یک پیرمرد حدود ۷۰ ساله در استخری واقع در روستای پیرهرات توسط اهالی این روستا پیدا شد     به گفته اهالی

اخبار مهم