05:40

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: پیام فرمانده سپاه
م‍تن پیام به شرح زیر است ‍ «پاسداشت ۹ دی» احترام به ملتی است که بصیرتشان را به‌موقع نشان دادند. فرمانده سپاه املش جناب سرهنگ علی مهدی پور گفت: پاسداشت روز ۹ دی احترام به ملتی است که بصیرتشان را به موقع نشان دادند. ▫️سرهنگ پاسدار علی مهدی پور

اخبار مهم