11:00

1402/01/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: پیام انقلاب
اختصاصی صبح رانکوه: عکس یادگاری زیر بازی دوستانه تیمهای پیام انقلاب املش با ساحل کلاچای در سال 1361 می باشد.       مهرداد دستجردی. ناشناس. سهراب ترابی. مرحوم علی قربانپور. محمد صوفی پور. حسن سمیعی. مختارپروازی. احسان خبازکار. ابوالحسن املشی. فرهاد( تقی )رسولی. حسین حالتی. بهمن رسولی. روئین

اخبار مهم