03:52

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: پویش
فرماندار شهرستان املش با استقبال از راه اندازی پویش ملی نه به زیاله توسط سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ، ایرنا از آن به عنوان بهترین ابزار فرهنگ سازی برای نهادینه سازی یک شیوه سالم و نوین زندگی اجتماعی یاد کرد.     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه؛یونس

اخبار مهم