پل کشاورز - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
اختصاص ۸میلیارد تومان برای احداث پل کشاورز رانکوه ۰۲ خرداد ۱۳۹۹
فرماندار املش خبر داد:

اختصاص ۸میلیارد تومان برای احداث پل کشاورز رانکوه

فرماندار املش از اختصاص ۸میلیارد تومان برای احداث پل کشاورز رانکوه املش خبر داد.