20:02

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: پلیکان
گیلان دارای پتانسیل های ملی و جهانی است؛ پرندگان یکی از مهمترین شاخصه های حیات وحش در دنیاست تعداد ۵۳۳ گونه پرنده در ایران داریم ۶۰ درصد از پرندگان کشور در گیلان مشاهده می شود؛

اخبار مهم