20:00

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: پلیس هوشمند
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز سرهنگ باقررجبی ویسرودی با بیان اینکه امینت از ضروری ترین نیازهای بشری است افزود:امنیت زیربنای تمام فعالیت های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی جوامع بشری می باشد. وی با اشاره به اینکه اگر امروز درکشور ما شاهد امنیت واقتدار ایران اسلامی هستیم افزود:امنیت امروز مرهون حاصل

اخبار مهم