06:49

1402/01/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: پلابونه
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه ، واژه «پلا بونه» در اشکور به معنی «ته دیگ» بوده است،شاید اکنون کسانی باشند که این کلمه برایشان غریبه باشد ولی در روزگاران نه  چندان دور این واژه روزانه بارها در هر خانه ای تکرار میشد،زنان موقعی که برنج را در آتش میگذاشتند میدانستند

اخبار مهم