01:47

1403/03/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: پشتیبانی
اختصاصی/  ستاد پشتیبانی راهیان نور شهرستان املش با حضور درویش  معاون فرماندار و مسولین شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، اسماعیل درویش در این نشست اعزام راهیان نور به مناطق  جنگی را از وظایف شهرستانی عنوان نمود وخواستار تعامل ادارات شهرستان با سپاه ناحیه

اخبار مهم