18:20

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: پست بانک شهرستان
به گزارش رانکوه نیوز، در این دیدار رمضانی ضمن تشکر از خدمات پست بانک گفت:تمامی دهیاران این بخش نسبت به تمرکز حسابهای خود نزد پست بانک طبق تفاهم نامه وزارت کشور اقدام نموده اند وی در ادمه بر انضباط مالی دهیاری ها تاکید و شفافیت در امور و فرایند

اخبار مهم