13:49

1402/03/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: پزشک خانواده
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی نشستی با مدیران شبکه های بهداشت و درمان تابعه دانشگاه ، از اجرای برنامه پزشک خانواده شهری از اردیبهشت ماه سال آینده در گیلان، خبر داد .

اخبار مهم