21:14

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: پرپتکل بهداشتی
به گزارشرانکوه نیوز؛ ؛ فرماندار شهرستان املش در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت: تا کنون در چهار مرکز واکسناسیون در شهرستان املش بیش از ۱٠ هزار دوز واکسن کرونا به شهروندان شهرستان املش تزریق شده است محمد رنجبر با اشاره به عادی انگاری مردم در پرهیز از دورهمی افزود:

اخبار مهم