04:28

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: پرویز محمدنژاد
به گزارش رانکوه نیوز، کارخانه کمپوست، احداث پارک بانوان، استفاده از ظرفیت رودخانه با استفاده از ظرفیت سرمایه گذار بخش خصوصی، فاضلاب شهری وقانون تبصره ۳، وضعیت خیابان آزموده، بهبود تجهیزات خودرویی و آتش نشانی، تخصیص برای سهمیه قیر جهت آسفالت معابر شهری و ساماندهی سدمعبر از جمله مواردی
به گزارش رانکوه نیوز، رویز محمدنژاد، در پاسخ به سوال گیل و دیلم در خصوص اینکه واکنش او نسبت به این مسئله چگونه بوده و آیا با انصراف دهندگان از این دریافت این هدیه خودداری خواهد نمود، اظهار داشت: این مسئله، مسئله ی جدیدی نیست و بسیاری از نمایندگان

اخبار مهم