19:46

1403/02/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: پروژه های آبفای
به گزارش رانکوه نیوز، دکتر نوربخش مدیر آبفای شهرستان املش در ابتدای سخنانش ضمن تبریک ایام با بیان اینکه بخش عمده مشکل شهرستان املش قطعی زیاد آب شرب و تامین آب مورد نیاز بود گفت : لذادر راستای رفع مشکلات آب شرب مردم تلاش گسترده‌ای صورت گرفت وبا استمداد

اخبار مهم