07:50

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: پروژه نفوذ
اینکه یک تیم از فوتبال سراسر حاشیه ما توانسته است در روزهای کرونایی و در مسابقاتی متمرکز که در قطر برگزار شد و علیرغم همه حوادث ، بهانه هایی که برایش تراشیدند و سدهایی که جلویش بستند ؛ منجمله خروج ۲ بازیکن کلیدی و تاثیرگذار (بهترین بازیکن لیگ گذشته

اخبار مهم