19:03

1403/04/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: پروژه آرام راه میدان تا میدان
به گزارش رانکوه نیوز، فرماندار رودسر پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری رودسر با اشاره با کاهش محسوس بودجه امسال با توجه به شرایط کشور، گفت: این کاهش نباید سبب شود که در دستیابی به روند انجام کارهای عمرانی مانع ایجاد کند. حسین اسماعیل پور با بیان

اخبار مهم