05:36

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: پروژه‌های عمرانی
برای عمرانی در شهر املش سه میلیارد ریال اعتبار به شهرداری املش تخصیص یافته است.     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، ناصر رنجبر شهردار املش در جمع خبرنگاران و مدیران فضای مجازی این شهر که در شهرداری املش برگزار شد؛ گفت: سه میلیارد ریال اعتبار از منابع مختلف

اخبار مهم