18:31

1403/02/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: پروزه
اختصاصی/ در ششمین روز از هفته دولت با حضور فرماندار املش،شهردار واعظای شورای اسلامی رانکوه و مسولین شهرستان املش ، 7 پروژه  عمرانی و خدماتی شهرداری رانکوه فتتاح و به بهره برداری رسید.   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه در ششمین روز از هفته دولت ۷ پروژه شهرداری رانکوه شامل

اخبار مهم