05:25

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: پروتکل بهداشتی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، فرماندار املش ضمن تشکر از مدافعان سلامت و مشارکت و همراهی مردم با ستادپیشگیری و مقابله با ویروس کرونای شهرستان گفت: طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا برخی محدودیت ها و تعطیلی ها تا زمان مقرر ادامه خواهد داشت لذا از مسئولین خواست نهایت

اخبار مهم