14:41

1402/03/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: پروانه باشگاه
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه صبح امروز پنج شنبه در اداره ورزش و جوانان استان گیلان صادر شد. امسال تیم فوتبال اتحاد املش در صورت حمایت مسوولین شهر املش در لیگ استان گیلان شرکت خواهد نمود.            

اخبار مهم