19:36

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: پرستار
به گزارش رانکوه نیوز، نرجس خانعلی زاده در اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران دوران آموزشی خود را می گذراند و سپس به بیمارستان های گیلان منتقل شد و در اسفند ماه بر اثر کرونا جان خود را از دست داد. محبوبه خداوردی پرستار مهربان پرتلاش و فداکار اورژانس بیمارستان

اخبار مهم