04:43

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: پرداخت مطالبات
به گزارش رانکوه نیوز حسین حسین پور افزود: در سال زراعی گذشته ۳۵هزارو ۴۰۱ تن برگ سبزچای به ارزش ۱۳۷میلیاردو ۹۷میلیون تومان از چایکاران املشی به صورت تضمینی هرکیلو درجه یک۴هزارو۶۰۰تومان ودرجه دو هرکیلو۳هزارو۳۰۰تومان خریداری شد که تاکنون ۱۳۲میلیاردو۳۴۵میلیون تومان معادل ۹۷درصدازمطالبات چایکاران املشی به حساب بانکی شان واریز
دستور فوری پرداخت باقی مانده از سهم دولت بابت خرید تضمینی برگ‌ سبزچای صادر شد     دکتر «نوبخت» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان وبرنامه بودجه کشور در املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز از دستور فوری پرداخت باقی مانده قدرسهم دولت بابت پرداخت باقی مطالبات چایکاران صادر
رئیس اداره چای شهرستان املش گفت: 75 درصد از مطالبات چایکاران املشی تاکنون پرداخت شده است.   محمدعیسی طالبی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز  اظهار داشت: چایکاران املشی در سال زراعی گذشته 25 هزارو 988 تن برگ سبز چای به ارزش 487 میلیاردو 603 میلیون ریال از 4850
رئیس اداره چای شهرستان املش گفت: بیش از 213 میلیارد ریال از مطالبات چایکاران املشی پرداخت شده است.     محمدعیسی طالبی در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت: چایکاران املشی در سال زراعی جاری تاکنون 19 هزارو 287 تن برگ سبز چای در مجموع به ارزش 387 میلیارد
54 میلیارد و 277 میلیون ریال از مطالبات چایکاران باقی مانده است؛452 میلیارد و 650 میلیون ریال از مطالبات چایکاران املشی تاکنون پرداخت شده است.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه؛ رییس اداره چای شهرستان املش امروز گفت : 54 میلیارد و 277 میلیون ریال از مطالبات

اخبار مهم