07:39

1403/03/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: پرتره شهید داداشی
چهره جمشید داداشی بویه ، شهید دوازده ساله املشی توسط یکی از هنرمندان بسیجی این شهرستان طراحی گردید.

اخبار مهم