20:11

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: پدیده ای نادر
یک درخت گردو در شهرستان املش در پدیده ای نادر برای دومین بار در سال جاری محصول داده است.   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ یک درخت گردو در روستای شیشارستان از بخش مرکزی املش که در سال 79 غرس شده و از 4 سال قبل محصول دهی آن

اخبار مهم