03:25

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: پایش اراضی کشاورزی
مدیرجهادکشاورزی املش ازپایش و ردیابی مستمرآفت ملخ درمناطق ییلاقی شهرستان خبرداد
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، محمد مهدی صفری در این جلسه  اظهارداشت:پایش و رصدانواع آفات کشاورزی با اولویتهای کانونهای مشخص انجام می گیرد و همه ساله شبکه های مراقبت وپیش آگاهی که وظیفه رصدوپایش عوامل خسارت زای گیاهی رابرعهده دارندآفاتی ازجمله ملخ را رصد ونسبت به افزایش آن جلوگیری

اخبار مهم