06:58

1402/12/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: پایان برداشت برگ سبز چای
به گزارش رانکوه نیوز، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور گفت: چایکاران استان‌های شمالی امسال ۱۳۲ هزار تن برگ سبز چای به ارزش ۵۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از باغ‌های خود برداشت کردند. او افزود: ۶۰ هزار و ۲ تن معادل ۴۶ درصد این برگ‌های سبز چای درجه

اخبار مهم