16:07

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: پاور بانک
انفجار ناگهانی پاور بانک موبایل داخل خودرو بر اثر گرمای هوا در رشت منجر به آتش سوزی این وسیله نقلیه شد.

اخبار مهم