02:40

1402/09/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: پاسخ به بحران
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، محمد رنجبر در جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان املش با تبریک انتصاب بجا وشایسته جناب آقای مرادی را بعنوان مدیرکل بحران استانداری گیلان با بیان اینکه بحران را باید قبل از اتفاق افتادن مدیریت کرد افزود :کارهای عمرانی زیادی

اخبار مهم