09:15

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: پارک کودکان
مهندس قهرمانی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: یکی از سیاست‌های شهرداری رانکوه برای گسترش فضاهای تفریحی شهر، احداث وتوسعه تجهیزات فضای پارک در هر یک از محله های شهر است وی همچنین شعار «هر محله یک پارک» را برنامه‌ محوری شهرداری وشورای اسلامی رانکوه عنوان کرد

اخبار مهم