11:43

1403/02/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: پارک بانوان
به گزارش رانکوه نیوز، صفری افزود: جهت تامین اعتبار این مجموعه، بخشی از خود مجموعه شهرداری و بخشی هم از وزارتخانه ها پیگیر هستیم که انشالله یک کار ماندگاری برای بانوان شهر رودسر باشد. نماینده مردم رودسر و املش اضافه کرد: با توجه به آن که زیرساخت های ورزشی

اخبار مهم