16:25

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: وسایل کشاورزی
ابراهیم اثنی عشری در گفتگو  با خبرنگار رانکوه نیوز، با اشاره به وقوع حادثه آتش سوزی در سه انبار محتوی وسایل کشاورزی در روستای سارسر ماچیان کلاچای افزود: در این حادثه به کسی آسیبی وارد نشد. وی افزود: در این حادثه که عصر امروز سه شنبه به وقوع پیوست

اخبار مهم