19:51

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: وزیر راه و شهرسازی
نمایندگان مجلس شورای به مهرداد بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرسازی رای موافق دادند.

اخبار مهم