01:10

1402/12/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: وجودی
اعزام 140 نفراز برادران و خواهران املشی به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان راهیان نور اعزام شدند.   سروان پاسدارجاویدوجودی ، مسئول اردویی ، راهیان نور و گردشگری ناحیه مقاومت بسیج سپاه املش درحاشیه بدرقه شهروندان املشی به زیارت سرزمین های نور گفت:تعداد 140 نفرازبرادران وخواهران املشی

اخبار مهم