17:18

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: واکسیناسیون فرهنگیان
علی خانواری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز گفت: از ابتدای تزریق واکسن کرونا تاکنون، 515 فرهنگی شهرستان املش شامل مدیران، معلمان اجرایی مدارس،و ستادی ، آموزگاران دز اول واکسن کرونا را دریافت کردند وی با اشاره به آغاز واکسیناسیون معلمان از 11 مرداد تا کنون اظهار داشت: بیش
سرپرست آموزش و پرورش املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز؛  با اشاره به اینکه آموزشگاه نرجسیه به این امر اختصاص یافته و تجهیز شده است، تصریح کرد: واکسن مورد نیاز بصورت روزانه از مرکز بهداشت شهرستان املش براساس نوبت‌های اعلام شده در اختیار این مرکز قرار می‌گیرد و

اخبار مهم