01:01

1402/12/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: واکسن کوید۱۹
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان املش گفت: شهروندان املشی تاکنون بیش از صدهزار نوبت, واکسن کوید۱۹ را دریافت کرده اند

اخبار مهم