19:57

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: واکسن عمومی کرونا
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، دکتر علوی در خطبه های پیش از نماز جمعه  املش با بیان اینکه وزارت بهداشت از زمان شروع شیوع ویروس کرونا تلاش مستمری را در جهت از بین بردن ویروس منحوس کرونا داشتندکه اوایل تمام تلاش ها در جهت واکسناسیون مردم بودافزود:کشورهای غربی به

اخبار مهم