21:07

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: وام اشتغال زایی
رئیس بانک کشاورزی لنگرود درباره روند پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی گفت: 200 میلیارد ریال  وام خوداشتغالی پایدار با اشتغال مستقیم 400 تا 500 نفر برای روستاییان لنگرود از طریق ثبت نام در سامانه کارا پرداخت شده است.     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، محمدی در جشن روز

اخبار مهم