هیات باستانشناسی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
کشف بقایای دهکده ی تاریخی  دوره اشکانی  لیار سنگ رانکوه  املش ۲۶ تیر ۱۳۹۳

کشف بقایای دهکده ی تاریخی دوره اشکانی لیار سنگ رانکوه املش

ولی جهانی سرپرست هیات باستان شناسی محوطه لیار سنگ بن املش گفت: برنامه ی گمانه زنی و تعیین حریم محوطه ی لیار سنگ بن شیر چاک از تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۰آغاز شده و تا ۱۳۹۳/۵/۳ ادامه دارد.  به گزارش صبح رانکوه، ولی جهانی گفت: هیات ما موفق شدند بخش عمده ای از حریم و عرصه این مجموعه […]