02:24

1402/12/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: هیأت رئیسه
به گزارش‌ رانکوه نیوز، انتخابات هیئت‌رئیسه دور پنجم شورای اسلامی شهر شلمان در سال چهارم فعالیت این دور شورا با حضور اعضا برگزار شد. در انتخابات مذکور حسن دُرکشیده به‌عنوان رئیس شورای اسلامی شهر شلمان معرفی و علی خورسند شلمانی به‌عنوان نائب رئیس این شورا انتخاب شد. علی پورسرپرست

اخبار مهم