03:15

1402/12/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: هویت بخشی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ از این رو با هماهنگی مجموعه شهرداری و اعضای محترم شورای شهر ، همچنین اخذ نظرات مردمی، پروژه ای برای باز زنده سازی این میدان تعریف گردید که مختصری از دلایل و روند طراحی پروژه به شرح زیر به استحضار مردم شریف شهر املش

اخبار مهم