20:18

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: هوش مصنوعی
یک املشی در لیست ۱۰۰ زن تاثیر گذار در هوش مصنوعی جهان قرار گرفت

اخبار مهم