10:15

1402/09/17

آرشیو
اخبار دسته بندی: هواشناسی گیلان
نقشه‌های هواشناسی نشانگر ورود سامانه ناپایدار جوی از امروز “پنجشنبه” به گیلان و کاهش ۱۰ درجه‌ای دما در این استان است.
سمانه نگاه در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز افزود: از دیروز با ورود موج بارشی جدید مجددا بارندگی ها در استان آغاز شده است بر این اساس بارندگی در برخی نقاط استان از شدت بیشتری برخوردار بود وی تصریح کرد: شهر خشکبیجار با حدود۴۰ میلیمتر بارندگی رکود دار بارش
به گزارش رانکوه نیوز، محمد دادرس، مدیر کل هواشناسی گیلان  امروز گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی، با نفوذ سامانه هوای بارشی و خنک به آسمان گیلان، بارش باران از فردا به تدریج در استان آغاز می‌شود و تا روز پنجشنبه ادامه دارد. او  افزود: دمای هوا در این
به گزارش رانکوه نیوز، مدیر کل هواشناسی گیلان امروز گفت : با نفوذ سامانه هوای بارشی و خنک به آسمان گیلان ، بارش باران از عصر فردا در استان آغاز می شود و تا سه شنبه ادامه دارد. محمد دادرس افزود : دمای هوا در این مدت ، به
کارشناس هواشناسی گفت: هواشناسی گیلان در سطح کشور در بین ادارات کل هواشناسی به عنوان اداره کل شاخص، موفق گردید با عقد قرارداد با شرکتهای معتیر در مورد توسعه و تجهیزشبکه ایستگاهها و اطلاع رسانی به کاربران مختلف بخصوص در سامانه توسعه هواشناسی کاربردی(تهک) بدست آورد     میرجینی

اخبار مهم