همایش پسماند - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
آموزش تفیک زباله در راستای الگوبرداری از همیارپلیس شروع کردیم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

آموزش تفیک زباله در راستای الگوبرداری از همیارپلیس شروع کردیم

شهردار لنگرود گفت: آموزش تفیک زباله در راستای الگوبرداری از همیارپلیس شروع کردیم   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز  مهندس مهدی رجایی شهردار در همایش پسماند زباله افزود:شهرداری لنگرود در طول یکسال گذشته با مدیریت پسماند و به همراه یکی از NGo ها جناب آقای خورسندی زحمت کشیدند در طول سال هر هفته به یکی از […]