همایش آموزشی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
همایش آموزشی روشهای نوین مدیریت کنترل تلفیقی آفات IPMدر املش برگزار شد ۱۷ آبان ۱۳۹۷

همایش آموزشی روشهای نوین مدیریت کنترل تلفیقی آفات IPMدر املش برگزار شد

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش از برگزار ی همایش آموزشی روشهای نوین مدیریت کنترل تلفیقی آفات IPM بارویکردسلامت غذایی درروستای جورکاسر املش خبر داد.     امیربنده ای در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت:همواره یکی ازبخشهای موردهدف درحوزه عملیاتی کشاورزی مدیریت کنترل برآفات وامراض دراین بخش میباشد   وی افزود: با توجه به پیشرفتهای علمی […]